•  
  •  
W bezpośrednim sąsiedztwie bielawskiego skateparku, powstanie wkrótce miasteczko rowerowe. Stanowić ono będzie uzupełnienie, znajdującego się tam obecnie skateparku. 

Już wkrótce rozpocznie się modernizacja zlokalizowanego przy ulicy Wojska Polskiego w Bielawie, skateparku. W jej ramach, wykonana zostanie przede wszystkim rekonstrukcja nawierzchni placu. Odświeżone zostaną także przeszkody dla skaterów.

W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozstrzygnięto stypendialną część programu pn. "Kultura w sieci". Wybitne osiągnięcia oraz ciekawy projekt Grzegorza Gniweckiego przyczyniły się do wysokiej oceny złożonego wniosku bielawianina i tym...

W związku ze zniesieniem kolejnych obostrzeń dotyczących sportu, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie przystąpi do stopniowego udostępniania zarządzanej infrastruktury sportowej. W pierwszej kolejności zostaną udostępnione m.in. boiska piłkarskie,...

Bielawski samorząd od lat wspiera finansowo, w drodze konkursów, sportowe organizacje pozarządowe oraz nagradza zawodników i trenerów, którzy osiągnęli wybitne wyniki na arenie międzynarodowej i krajowej.