Ułatwienia dostępu

 
5.XII.2022 r. w bielawskim Parku Miejskim zostało uruchomione lodowisko plenerowe. Głównym założeniem tego działania było stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Bielawy, przy jednoczesnym podniesieniu atrakcyjności turystycznej parku.

Przychody ze sprzedaży biletów na lodowisko oraz z działalności wypożyczalni łyżew miały pozwolić na pokrycie części kosztów związanych z wypożyczeniem lodowiska i jego utrzymaniem.
Niestety, po grudniowym w miarę zadowalającym wyniku (3.303 osoby i przychody 44.790 zł), w styczniu 2023 r. nastąpił znaczny spadek zainteresowania bielawską ślizgawką. W ciągu 31 dni ubiegłego miesiąca, uwzględniając uwarunkowania pogodowe i Nowy Rok, udało się zorganizować w sumie 305 godzinnych sesji, z których skorzystało 2.915 osób tj. o 388 osób mniej niż miesiąc wcześniej i aż o 650 mniej niż w styczniu 2022 r. Taki wynik oznacza statystycznie, że podczas jednej sesji na lód wyjeżdżało średnio niespełna 10 osób. Z kolei w ciągu jednego dnia z lodowej tafli korzystało 94 łyżwiarzy.

W efekcie z tytułu działalności lodowiska do kasy miejskiej wpłynęło zaledwie 30.039 zł. 

Z kolei aby utrzymać bielawską "ślizgawkę pod chmurką", Gmina poniosła następujące koszty: 

- wynajem lodowiska - 48.626 zł
- wynagrodzenia - 23.048 zł
- energia elektryczna - 16.000 zł
- materiały techniczne - 3.016 zł

Łączne wydatki wyniosły zatem aż 90.690 zł. Oznacza to, że wynik finansowy z działalności lodowiska w styczniu 2023 r. był ujemny i osiągnął poziom - 60.615 zł.

Widać więc, że popularność bielawskiego lodowiska plenerowego sukcesywnie maleje. Dlatego też gorąco zachęcam do korzystania z zimowej oferty Parku Miejskiego, szczególnie te osoby, które twierdziły, iż lodowisko jest zbyt małe. Obecna niska frekwencja i w efekcie duży luz na tafli stwarzają doskonałe warunki do płynnej i bezpiecznej jazdy. 
Sezon łyżwiarski w Bielawie zostanie zakończony 28.II.2023 r.

lodowisko
lodowisko
Bielawa 2022