Placówki oświatowe

W mieście funkcjonują placówki na kilku poziomach edukacji – od żłobka po szkoły ponadgimnazjalne. Rodzice mogą wybrać dla swoich pociech oprócz placówek publicznych prowadzone przez gminę, również żłobki, przedszkola i szkoły niepubliczne.Miejski Zarząd Placówek Oświaty w Bielawie
ul. Wolności 57
58 – 260 Bielawa

tel.: 074 645 22 04 do 07
fax: 074 645 22 04
e-mail: sekretariat@oswiata.bielawa.pl

GODZINY PRACY:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30