Informacje o pandemii
Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie informuje, że z dniem 15 czerwca 2020 r. punkty nieodpłatnej pomocy prawnej wracają do pracy według ustalonego wcześniej harmonogramu. Rejestracja do punktów odbywać się będzie  telefonicznie, pod numerem telefonu: 74/832-36-64.
 
Beneficjent pomocy prawnej przychodził będzie na umówioną godzinę z numerem rejestracji. Wszystkie punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zostaną zaopatrzone w ekrany chroniące, maseczki oraz płyny do dezynfekcji i rękawiczki foliowe.

WAŻNE:

Oprócz zapewnienia środków ochrony osobistej, został wydłużony czas udzielenia porady prawnej do 1 godziny. Wszystkie porady prawne umawiane są telefonicznie na ściśle określoną godzinę wg harmonogramu funkcjonowania danego punktu npp.
 
Jeżeli do punktu przyjdzie osoba, która nie była umówiona (a w systemie dana godzina jest wolna) – taka porada będzie możliwa. Warto jednak pamiętać, że pierwszeństwo zawsze mają osoby wcześniej już umówione. Do punktu npp/npo nie mogą przychodzić osoby mówiące, że są umówione z radcą prawnym/adwokatem bez wskazania odpowiedniej godziny, bo może się okazać, że dany radca prawny/adwokat ma już wg systemu zarezerwowane wszystkie godziny.
 
Wszystkie osoby rejestrujące się telefonicznie otrzymują następujące informacje i proszone są o:

- stawienie się na wizytę o umówionej godzinie,
- obowiązkowe zakrywanie ust i nosa maseczką lub przyłbicą w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką,
- nie przynoszenie zbędnych rzeczy,
- posiadanie własnych, o ile to możliwe, niezbędnych jej przyborów/przedmiotów tj.: długopisy czy notatniki itp. (ponieważ konieczna jest dezynfekcja przedmiotów używanych wspólnie, jeżeli nie są to przedmioty jednorazowe – nie należy pożyczać przedmiotów od innych osób).
- przestrzeganiu dystansu społecznego między osobami.

Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj