Ułatwienia dostępu

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja w powiecie dzierżoniowskim w 2022 roku

Jeśli masz problem prawny, z którym nie możesz sobie poradzić, skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej mediacji oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Rejestracja do punktów pomocy prawnej:
 • telefoniczna do wszystkich punktów w powiecie dzierżoniowskim pod numerem 74 832 36 64 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, tj. w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 16.30, a w piątki w godz. 7.30 – 14.30
 • przez Internet na stronie np.ms.gov.pl.
Osoby uprawnione
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych.
Ze wsparcia prawnego mogą również skorzystać osoby samozatrudnione – prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy). Mogą one liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego i Urzędu Pracy.

Obszary działania
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 1. Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub
 4. nieodpłatną mediację lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym – w razie potrzeby – sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
 • w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego;
 • nieodpłatną mediację.
Dane kontaktowe i godziny pracy punktów pomocy prawnej
1. Punkt nr 1
 • prowadzony przez adwokatów
 • zakres działania: nieodpłatna pomoc prawna
 • adres punktu: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, ul.Świdnicka 38, pokój 10
 • czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00 do 13.00 i w piątek w godzinach 8:00-12:00
2. Punkt nr 2
 • prowadzony przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe
 • zakres działania: nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatna mediacja oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej
 • adres punktu: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, ul.Świdnicka 38, pokój 10
 • czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 13.00 do 17.00 i w piątek w godzinach od 12:00-16:00
3. Punkt nr 3 – mobilny
 • prowadzony przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Niezależne Forum Doraadczo-Szkoleniowe
 • zakres działania: nieodpłatna pomoc prawna oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej
 • adres punktu: Dzierżoniów, budynek Urzędu Gminy, ul. Piastowska 1, pokój 220
 • czynny w poniedziałek i czwartek w godzinach od 12.00 do 16.00
 • adres punktu: Piława Górna, budynek Urzędu Miasta, ul. Piastowska 69, pokój 6
 • czynny we wtorek w godzinach od 12.00 do 16.00
 • adres punktu: Pieszyce, budynek Ośrodka Pomocy Społecznej, ul.Kopernika 124, pok. 4a
 • czynny w środę w godzinach od 13:00 do 17:00
 • adres punktu: Niemcza, budynek Ośrodka Pomocy Społecznej, ul.Ogrodowa 1, świetlica
 • czynny w piątek w godzinach od 12:00 do 16:00
4. Punkt nr 4 – mobilny
 • prowadzony przez radców prawnych
 • zakres działania: nieodpłatna pomoc prawna
 • adres punktu: Łagiewniki, Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu, ul. Wrocławska 1, świetlica
 • czynny we wtorek w godzinach od 12.00 do 16.00
 • adres punktu: Bielawa, Bielawski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wolności 24, pokój 1.17 piętro I
 • czynny w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach od 13.00 do 17.00 i w piątek od 12:00 do 16:00
Koordynatorem powiatowym projektu jest Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać telefonicznie – 74 832 52 29 oraz mailowo – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępna dla mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego
Bielawa 2022