Ułatwienia dostępu

30.VI.2023 r. zakończone zostały roboty budowlane polegające na kompleksowej modernizacji infrastruktury sportowej Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków zlokalizowanej przy ul. Parkowej 6 w Bielawie.

W ramach inwestycji zrealizowano 2 zadania polegające na renowacji:

➡️ kompleksu sportowego ORLIK 2012 (w tym: boisk do piłki nożnej i koszykówki, budynku szatniowo-sanitarnego oraz ogrodzenia i piłkochwytów)
➡️ bieżni i skoczni do skoku w dal
Oba przedsięwzięcia zrealizowała firma ALPA CONSULTING z Jawiaszowic.
Łączny koszt inwestycji wyniósł 974.907,47 zł. Co ważne Gmina Bielawa zdobyła na ten cel dotację z rządowego programu "Sportowa Polska", w kwocie 344.200 zł, która stanowiła 35,3 % wartości wszystkich nakładów.

Jesteśmy przekonani, że po wykonanej modernizacji znacząco poprawią się warunki organizacji, nie tylko zajęć dla uczniów z SP 10, ale także i dla wielu sportowców z organizacji pozarządowych, korzystających z przedmiotowej infrastruktury. 


orlik2023
orlik2023


Bielawa 2022