Ułatwienia dostępu


Bielawa zachęca lokalnych przedsiębiorców nie tylko doskonale przygotowanymi terenami inwestycyjnymi, ale także katalogiem ulg i zwolnień z podatku od nieruchomości. Pomocą dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy są dwa flagowe programy: DE MINIMIS oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej na terenie Gminy Bielawa.

Poniżej załączamy do pobrania szczegółowe informacje w tej sprawie:


> Regionalna Pomoc Inwestycyjna

> Program De Minimis


Więcej na temat ulg i zwolnień w podatkach dla inwestorów, można dowiedzieć się w Referacie Dochodów Budżetowych Urzędu Miejskiego w Bielawie - pl. Wolności 1, pok. 6d, tel. 74 8328-749.
Bielawa 2022