Ułatwienia dostępu

W ramach inwestycji gruntownej modernizacji poddane zostaną cztery drogi gminne w tym W. Grabskiego, Teatralna, Strażacka i Cmentarna. W ramach robót budowlanych nowe oblicze zyskają jezdnie, chodniki i miejsca parkingowe, a także infrastruktura towarzysząca, w tym oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa.

Tablica informacyjna dotycząca źródeł dofinansowania inwestycji
Tablica informacyjna dotycząca źródeł dofinansowania inwestycji

 
OFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
DOFINANSOWANIE 2 725 288,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 5 525 000,00 zł
Bielawa 2022