Ułatwienia dostępu

Urząd Miejski w Bielawie jest instytucją, której głównym celem jest profesjonalna i zgodna z zapisami prawa obsługa klienta. Urząd Miejski w Bielawie daje gwarancję rzetelnej, miłej i przede wszystkim kompetentnej obsługi.

Misją bielawskiej instytucji i jej pracowników jest poniższe stwierdzenie:

„Sprawny i skuteczny Urząd, realizujący efektywnie najwyższej jakości usługi administracyjne, tworzący sprzyjające warunki do rozwoju społeczno-gospodarczego Bielawy w harmonii ze środowiskiem naturalnym”.

Opracowana w ramach systemu ISO  Polityka Jakości  Urzędu Miejskiego sprawia, że pracownicy systematycznie doskonalą swoje umiejętności, a nasza praca jest coraz lepiej oceniana przez klientów. Jest to także potwierdzenie, iż dokumenty oraz decyzje wydawane są zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Urząd Miejski w Bielawie to instytucja, w której wszelkie decyzje podejmowane przez władze miasta znajdują  swoje odzwierciedlenie w opracowanych procedurach. Dowodzi temu przyznany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej i Gazetę Wyborczą, Certyfikat "Przejrzysta Polska".

Bielawski Urząd jest również bardzo nowoczesną instytucją, otwartą na nowe technologie. Dlatego też wprowadziliśmy do swojej oferty usługi w ramach "e-Urzędu". 
Dzięki temu funkcjonuje już elektroniczna skrzynka podawcza i System Obiegu Dokumentów.

Oprócz tego Urząd Miejski zachęca mieszkańców Bielawy do założenia skrzynki na platformie e-PUAP wraz z  potwierdzeniem profilu zaufanego. e-PUAP to system informatyczny, przy pomocy którego można załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu. Ta ogólnopolska platforma teleinformatyczna służy do komunikacji z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony sposób. Zapraszamy


Bielawa 2022