Ułatwienia dostępu

Załączony poniżej wykaz obejmuje najistotniejsze dla rozwoju gminy dokumenty.
Są to wieloletnie strategie i aktualne plany przyjęte do realizacji na najbliższe lata.

Bielawa
Bielawa


Na tej liście znajdują się takie dokumenty jak: Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Bielawa, Wieloletni Plan Inwestycyjny, Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bielawa, Budżet Gminy Bielawa, Plan działań na rzecz zrównoważonej energii dla miasta Bielawa, Strategia Rozwoju Oświaty Gminy Bielawa, Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bielawa, Plan Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego czy Plan Promocji Gminy Bielawa. Jeżeli dokumentu, którego Państwo szukacie nie ma na tej liście, zapraszamy do Biuletynu Informacji Publicznej.

Bielawa 2022