Ułatwienia dostępu

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Wysokiej w Bielawie. W ramach robót budowlanych dotychczasowa droga gruntowa zmieni się w pełnoprawną drogę gminną o szerokości 5,5 m. Wykonana ona zostanie z betonowej kostki brukowej i wyposażona będzie w infrastrukturę towarzyszącą tj. oświetlenie, kanalizację deszczową oraz chodnik o szerokości 1,5 - 2,0 m.

Tablica informacyjna dotycząca źródeł dofinansowania inwestycji
Tablica informacyjna dotycząca źródeł dofinansowania inwestycji
 
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
DOFINANSOWANIE 225 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 450 000,00 zł
Bielawa 2022