•  
  •  
W Zespole Szkół CRR w Bielawie w ramach XXX Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie wraz z Ewą Glurą zorganizował Wystawę fotografii Tadeusza Łazowskiego pt.: „Krzyże w Bielawie”.

Kobieta i teatr - wystawa
2 października odbył się wernisaż wystawy fotograficznej  „Kobieta i teatr”, którą można oglądać w holu Teatru Robotniczego.  Autorami prac są Monika Benčova, Yvona Benčova i Bohouslav Benč,  czeska rodzina zajmująca się fotografią artystyczną.

Misterium Chleba
28 września br. podczas Festynu Rodzinnego „Bielawa Twój Dom” odbyło się Misterium Chleba przygotowane przez Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w  Bielawie.

Zaproszenie na pokaz Tańcząc z końmi flamenco
Od 6 września  w cyklach weekendowych na Wyspie Koni w Ostroszowicach odbywały się warsztaty pn. "Tańcząc z końmi flamenco."

VIII Konkurs Literacki Na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy
Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie oraz redakcja rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana” zapraszają do udziału w konkursie na utwór inspirowany starą fotografią Bielawy. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań lokalną historią oraz...

Wędrówki ulicami Bielawy - 1 września 2019
1 września 2019 r. odbyła się dziewiąta w sezonie 2019 Wędrówka ulicami miasta. Wędrówkę poprowadził dr Rafał Brzeziński.