Szkoła Leśna to terenowy ośrodek edukacyjny, położony w bezpośrednim sąsiedztwie parku krajobrazowego najstarszych gór Europy - Gór Sowich. Placówka ma na celu promowanie wśród młodych ludzi postaw proekologicznych i stanowi element opracowanej przez miasto strategii edukacji ekologicznej.Dzięki uczestnictwu w zajęciach dzieci mogą zobaczyć w rzeczywistości to, czego wcześniej uczyły się na lekcjach, wykonać ciekawe doświadczenia, zaobserwować wiele zjawisk przyrodniczych. Wszystko to buduje poczucie więzi z naturalnym otoczeniem oraz kształtuje świadomość dzieci w zakresie poszanowania środowiska naturalnego.

Kontakt

Józef Gajda - Koordynator
    
Adres:
ul. Korczaka 19
58-260 Bielawa

Kontakt dla placówek oświatowych z terenu Bielawy i grup zorganizowanych spoza Bielawy
Telefon: +48 74 642 18 24
E-mail: biuro@szkolalesna.bielawa.pl
www.szkolalesna.bielawa.pl