Ułatwienia dostępu

Boisko "Orlik" przy Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości
Boisko "Orlik" przy Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości
Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie

ul. Polna 2, 58-260 Bielawa
tel/fax 074/833-43-88
Bielawa 2022