Ułatwienia dostępu

31.VIII.2023 r. nastąpił oficjalny odbiór placu budowy od wykonawcy zadania pn. "Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie". Po zakończeniu robót budowlanych w II kwartale 2023 r., w miesiącach wakacyjnych wykonywano jeszcze drobne prace dodatkowe oraz porządkowano teren inwestycji, stąd też przekazanie obiektu odroczono do końca sierpnia br. 

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia kompleksowo zmodernizowany został wyłączony z eksploatacji były obiekt przemysłowy, o powierzchni zabudowy 890 m2 i powierzchni użytkowej 2.804 m2, zlokalizowany w Bielawie przy ul. Piastowskiej 19 A. Wykonano instalacje wewnętrzne, w tym sanitarne, elektryczne, CO, wentylacji mechanicznej oraz wybudowano wewnętrzny szyb windowy. Układ pomieszczeń biurowych pozwoli na wygodną pracę indywidualną i zespołową. Do dyspozycji przedsiębiorców oddane zostaną pokoje biurowe o różnej powierzchni, kameralne sale spotkań, recepcja, pomieszczenia kuchenne i sanitarne. Inkubator będzie dysponował w sumie aż 26 biurami. Zagospodarowany został również teren wokół budynku. 

Najciekawszą kondygnacją obiektu jest piwnica (niegdyś drukarnia czasopisma włókniarzy pt. "Krosno"), w której powstała "klimatyczna" wielofunkcyjna sala multimedialna o powierzchni 441,14 m2. W poziomie piwnicy powstał także przejście bezpośrednio łączące dziedziniec przed budynkiem z ul. W. Grabskiego, przy której zlokalizowane są wielostanowiskowe parkingi. 

Nowo utworzony inkubator przedsiębiorczości będzie posiadał indywidualny charakter wynikający z powiązania jego profilu działalności z branżą ICT (Information and Communication Technologies), branżami pokrewnymi oraz firmami stosującymi rozwiązania teleinformatyczne. Specjalizacja pozwala na precyzyjne ukierunkowanie inkubatora na wsparcie m.in. małych i średnich przedsiębiorstw informatycznych, telekomunikacyjnych, dostawców operatorów telefonii komórkowej, teleinformatycznych, czy firm internetowych świadczących e-usługi. Przypominamy, że na realizację zadania Gmina Bielawa otrzymała dotację ze środków Unii Europejskiej w wysokości 12.345.256,65 zł. Co istotne, uzyskane wsparcie stanowi aż 42,7 % wartości całego przedsięwzięcia, opiewającej na kwotę 28.896.425,36 zł. 

Inkubator Przedsiębiorczości ICT będzie uzupełnieniem działalności Dolnośląskiego Inkubatora Art-Przedsiębiorczości, który znajduje się w 2 sąsiadujących budynkach. Realizacja projektu jest również działaniem komplementarnym w stosunku do inwestycji polegającej na kompleksowej przebudowie ulic W. Grabskiego, Teatralnej, Strażackiej i Cmentarnej, która została zrealizowana w latach 2021-22. Oba zadania powinny w znaczącym stopniu przyczynić się do rewitalizacji obszaru związanego funkcjonalnie z upadłymi zakładami włókienniczymi "Bielbaw". 

Budynek Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT przed modernizacją
Budynek Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT przed modernizacją
Budynek Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT po modernizacji
Budynek Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT po modernizacji
Bielawa 2022