Ułatwienia dostępu

14.XI.2022 r. nastąpił odbiór techniczny robót polegających na kompleksowej modernizacji wieży widokowej na Kalenicy (964 m n.p.m.).

W ramach inwestycji wykonano:

➡️ wzmocnienie płyty fundamentowej poprzez wykonanie "płaszcza" żelbetowego
➡️ oczyszczenie z korozji poprzez piaskowanie wszystkich elementów stalowych
➡️ zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie wszystkich elementów stalowych
➡️ wzmocnienia słupów stalowych
➡️ nowe balustrady schodowe oraz na podestach
➡️ nowe powierzchnie komunikacyjne na pomostach oraz schodach

Wykonawcą robót było P.P.H.U. Józef Poniatowski z Nowej Rudy. Wartość kontraktowa robót, ustalona w wyniku przetargu nieograniczonego, wyniosła 331.932,83 zł i w całości została sfinansowana z budżetu Gminy Bielawa.

Dzięki realizacji zadania estetyka wieży uległa radykalnej poprawie, ale przede wszystkim znacznie wzrosło bezpieczeństwo korzystających z niej turystów. 

Działanie to jest zgodne z celem operacyjnym nr 3.4 pn. "Zwiększenie ilości współczesnych atrakcji turystycznych Gminy, poprzez rozbudowę bazy wypoczynkowej, sportowej i rekreacyjnej", zapisanym w Strategii Rozwoju Bielawy.

kalenica
kalenica


Bielawa 2022