Ułatwienia dostępu

Miejski Zarząd Placówek Oświaty w Bielawie przypomina, że  zgodnie z uchwałą  nr XXVII/254/2020 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 lipca 2020r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta Bielawa w zakresie twórczości artystycznej wnioski o przyznanie stypendium artystycznego należy składać w sekretariacie Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty w Bielawie, ul. Wolności 57, 58-260 Bielawa w terminie od 1 do 10 września danego roku. 


O w/w stypendium mogą się ubiegać mieszkańcy Gminy Bielawa posiadający udokumentowane osiągnięcia artystyczne za ubiegły rok szkolny.


WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM ARTYSTYCZNEGO - plik pdf. 56 KB
Bielawa 2022