Ułatwienia dostępu

W połowie października 2023 r., w obrębie ul. Parkowej i Wojska Polskiego w Bielawie, rozpoczęto budowę Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności.

W ramach zadania zaplanowano budowę toru rowerowego typu singletrack. Łączna długość trasy wyniesie 564 m przy szerokości toru 1,4 m. Nawierzchnia wykonana będzie z zagęszczonej mieszanki kamiennej i wyrównana miałem kamiennym. W celu urozmaicenia trasy zastosowano następujące przeszkody:

Ruchoma pochylnia
Podwójna połączona ruchoma pochylnia
Bunny hop PRO
Kłody i kamienie
Pump
Mini dirt jump
Kładka UNI
Kładka table
Banda
Double skinny
Podjazd i kamienie UNI
Zjazd i kamienie/głazy UNI
Zjazd i kamienie/głazy PRO
Grząska nawierzchnia
Slalom
Drop
Mini drops steps

Wyposażenie dostosowano do uwarunkowań terenowych i lokalizacyjnych, maksymalnie wykorzystując naturalne przeszkody i roślinność, by zminimalizować ingerencję w środowisko naturalne. Ponadto w celu zapewnienia bezpieczeństwa wprowadzono zróżnicowane pod względem wymagań umiejętności odcinki z możliwością wyboru łatwiejszego wariantu trasy (UNI/PRO). 

Zaplanowano także montaż infrastruktury dodatkowej: tablic informacyjnych, śmietników, stojaków rowerowych, oświetlenia, ławek i siedzisk. 

DPUR pozwoli doskonalić umiejętności rowerowe zarówno najmłodszym użytkownikom, uczącym się pokonywania najprostszych przeszkód, jak i doświadczonym kolarzom, dla których będzie miejscem rozgrzewek przed treningiem oraz zakończenia treningów. Korzystać z niego będą mieszkańcy Bielawy, jak również turyści, dzięki możliwości wypożyczenia roweru górskiego w parkowej wypożyczalni. 

Tor MTB będzie także miejscem spotkań i koleżeńskiej rywalizacji, co może dać początek pasji kolarskiej. Stworzenie atrakcyjnej infrastruktury sportowej pozwoli na „odciągniecie” młodych ludzi od komputerów i telefonów komórkowych oraz zachęci do spędzania czasu w aktywny sposób na dworze, w gronie rówieśników. 

Realizacja projektu będzie działaniem komplementarnym w stosunku do położonych w bezpośrednim sąsiedztwie - Dolnośląskiego Miasteczka Ruchu Drogowego oraz skateplazy. Dzięki temu dzieci i młodzież, korzystając z nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjne, będą miały wspaniałe możliwości do aktywnego i bezpiecznego wypoczynku. 

Warto dodać, że aby zwiększyć dostępność wspomnianych obiektów dla bielawian mieszkającym w dalszej odległości od Parku Miejskiego oraz dla turystów spoza Gminy, w 2022 r. przy ul. Wojska Polskiego wybudowany został komfortowy parking dla 56 pojazdów. 

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 1.367.870,47 zł. Co ważne Gmina Bielawa uzyskała na ten cel wsparcie od samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki w łącznej kwocie 470.202 zł. Oznacza to, że środki zewnętrzne stanowić będą 34,4 % wartości inwestycji. 

Zakończenie robót budowlanych zaplanowano grudzień 2023 r. 

Projekt mini-toru MTB w Bielawie
Projekt mini-toru MTB w Bielawie
Bielawa 2022