Ułatwienia dostępu

1.VIII.2023 r. podpisana została umowa z Horyzont EV Sp. z o.o., na mocy której Gmina Bielawa oddała w dzierżawę tej wrocławskiej firmie, 8 parceli o powierzchni 1 m2 każda. Spółka planuje posadowić na niej ładowarki do samochodów elektrycznych.Przed zwarciem umowy dzierżawca sprawdził i potwierdził, że działki będące przedmiotem umowy spełniają wszelkie wymogi i warunki techniczne do zainstalowania na nich ładowarek elektrycznych. Są to parcele na ogólnodostępnych parkingach, zlokalizowanych przy obiektach użyteczności publicznej, w szczególności: 

ul. Grabskiego - parking przy Dolnośląskim Inkubatorze Art-Przedsiębiorczości
ul. Wysoka 1 - parking przy Campingu "Sudety"
ul. Plażowa - parking przy Plaży "Sudeckiej"
ul. Gen. Grota Roweckiego 6 - parking przy Pływalni Miejskiej AQUARIUS
pl. Wolności 1 - parking za budynkiem Urzędu Miejskiego od strony ul. S. Żeromskiego
ul. L. Waryńskiego 1 - parking za salą zapaśniczą
ul. Gen. W. Sikorskiego - parking w rejonie Góry Parkowej
ul. Wojska Polskiego 7 - parking w rejonie siłowni plenerowej

Na ww. parcelach zamontowane zostaną wolnostojące stacje dwustanowiskowe do równoczesnego ładowania. Oznacza to, że równolegle w Bielawie będzie mogło być ładowanych aż 16 pojazdów. Urządzenia montowane będą na fundamencie betonowym i wyposażone w gniazdo lub wtyczkę z kablem prostym lub spiralnym. Umożliwią one szybkie ładowanie mocą: 3,7 kW, 7,4 kW, 11 kW, 22 kW oraz 43 kW prądem AC. 

Czynsz za dzierżawioną powierzchnię (7 m2) wynosić będzie 144,36 zł/mies. Instalacji urządzeń Horyzont EV Sp. z o.o. dokona we własnym zakresie i na własny koszt. Całkowita wartość inwestycji oszacowana została na 200.000 zł. 

Działanie to jest zgodne z wizją Bielawy jako Modelowego Miasta Ekologicznego. Jeśli pojawią się kolejni chętni do montażu ładowarek samochodów elektrycznych, z pewnością i dla nich znajdzie się miejsce.

 

Ładowarka do samochodów elektrycznych - zdjęcie poglądowe
Ładowarka do samochodów elektrycznych - zdjęcie poglądowe
Bielawa 2022