Ułatwienia dostępu

W minionej kadencji samorządu (tj. w 2017 r.), na Jeziorze Bielawskim, zainstalowany został tor do wakeboardingu. Na brzegu od strony pola biwakowego oraz na wyspie zamontowano metalowe konstrukcje, do których przymocowano linę wyciągu, natomiast na tafli wody posadowiono przeszkody i boje. Tor ten miał stać się atrakcją turystyczną, która będzie ściągać do Bielawy miłośników wodnego szaleństwa, co przy okazji miało przyczynić się do wzrostu dochodów budżetu Gminy. Całość przedsięwzięcia kosztowała 335.451,44 zł i w 100 % została sfinansowana z kasy bielawskiego samorządu.
W ciągu 5 lat funkcjonowania tej atrakcji wodnej okazało się, że założenia biznesplanu tej inwestycji były nadmiernie optymistyczne. 
W szczególności:

Ilość biletów Przychody Koszty Zysk/strata:

2018 r. 406 18.287 12.926 5.361
2019 r. 166 7.481 20.276 - 12.795
2020 r. 409 18.387 10.018 8.369
2021 r. 289 13.000 23.527 - 10.527
2022 r. * 5.000 1.339 3.661

* brak danych z uwagi na wydzierżawienie toru prywatnemu gestorowi

Zatem od momentu uruchomienia wakeboardingu łączne przychody ze sprzedaży wyniosły 62.155 zł, zaś koszty zamknęły się kwotą 68.086 zł. Oznacza to, że w rachunku ciągnionym odnotowano stratę w wysokości -5.931 zł. 

Biorąc pod uwagę powyższe podjęta została decyzja o wystawieniu na sprzedaż całego wyposażenia toru, natomiast w miejsce szpetnych konstrukcji na zachodnim brzegu jeziora wykonana zostanie plaża, na wzór funkcjonującego już od wielu lat kąpieliska przy ul. Plażowej. Jesteśmy przekonani, że takie rozwiązanie znacznie podniesie atrakcyjność bielawskiego Campingu "Sudety" i w efekcie przyczyni się, do znaczącego wzrostu przychodów ze sprzedaży.

W 2022 r. wpływy za wstęp na kąpielisko nad Jeziorem Bielawskim osiągnęły poziom 68.723 zł (12.495 biletów), co jest porównywalne z pięcioletnimi przychodami wakeboardingu. Bezpłatny wstęp na nową plażę będą mieli posiadacze Karty Bielawianina zaś pozostałe osoby będą partycypować w kosztach utrzymania kąpieliska kupując bilety wstępu. 

tor do wakeboardu
tor do wakeboardu
Bielawa 2022