Ułatwienia dostępu

Od początku bieżącej kadencji bielawski samorząd realizuje strategię apolityczności i otwartości do wspólnych działań na rzecz społeczności lokalnej. Dotyczy to współpracy zarówno o zasięgu powiatowym, subregionalnym i regionalnym, ale także ogólnokrajowym. Dlatego też na przełomie 2022 i 2023 r. wizyty robocze w Bielawie odbyli parlamentarzyści różnych formacji politycznych.

W szczególności byli to: 

- poseł na Sejm RP - Tomasz Siemoniak (Platforma Obywatelska)
- poseł na Sejm RP - Marek Dyduch (Lewica)
- senator RP - Aleksander Szwed (Prawo i Sprawiedliwość)

W trakcie spotkań omówione zostały możliwości uzyskania dofinansowania z programów krajowych oraz unijnych, na duże zadania inwestycyjne, planowane do realizacji w obecnej perspektywie programowej. 

Do najważniejszych bielawskich przedsięwzięć należy zaliczyć budowę hali widowiskowo - sportowej, budowę III etapu obwodnicy miejskiej, budowę zamkniętego toru do kolarstwa szosowego na Łysej Górze, modernizację dróg gminnych oraz budowę amfiteatru plenerowego 
w Parku Miejskim. 

W trakcie rozmów burmistrz przedstawił również nowe inicjatywy miasta w zakresie kultury i sportu, które mają przyczynić się do szerokiej promocji Bielawy.

Spotkania burmistrza Bielawy z parlamentarzystami
Spotkania burmistrza Bielawy z parlamentarzystami
Spotkania burmistrza Bielawy z parlamentarzystami
Spotkania burmistrza Bielawy z parlamentarzystami
Spotkania burmistrza Bielawy z parlamentarzystami
Spotkania burmistrza Bielawy z parlamentarzystami
Bielawa 2022