Ułatwienia dostępu

Od początku bieżącej kadencji bielawski samorząd kładzie duży nacisk na rozszerzanie wachlarza oferowanych usług w zakresie turystyki aktywnej, wypoczynkowej, biznesowej, edukacyjnej i kulturowej. 
W latach 2019 - 2021, na terenach wokół Jeziora Bielawskiego, zrealizowano szereg przedsięwzięć prowadzących do wzbogacenia oferty ośrodka, przy jednoczesnej próbie jej komercjalizacji. Część inwestycji realizowana była przez Gminę Bielawa, a pozostałe przez sektor prywatny.

Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu Gminy, sukcesywnie wprowadzane są opłaty za korzystanie z atrakcji turystycznych bielawskiego Campingu "Sudety". Wpływy z tego tytułu pozwalają na pokrycie części kosztów związanych z utrzymaniem plaży i odkrytego basenu, opłaceniem ratowników, wywozem nieczystości, sprzątaniem terenu, zapewnieniem zaplecza sanitarnego itd.

Do takich komercyjnych przedsięwzięć, realizowanych przez Gminę, należy zaliczyć m.in. wypożyczalnię sprzętu pływającego, a od 2022 r. także i plażę.

Dotychczas sprzęt pływający wystawiany był nad brzegiem jeziora, blokując tym samym dostęp do lustra wody plażowiczom, chcącym skorzystać z kąpieli w bielawskim akwenie. Z drugiej strony, sprzęt pływający, który za każdym razem po wypożyczeniu wyciągany był na brzeg, ulegał częstym usterkom z uwagi na przetarcia i uszkodzenia kadłubów.

Dlatego też podjęta została decyzja o przeniesieniu wypożyczalni rowerów wodnych i kajaków na lustro wody. W tym celu zakupiono i zamontowano pływające pomosty, które spełniać będą rolę przystani. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 46.535,33 zł i w całości została sfinansowana z budżetu Gminy Bielawa.

Przystań w nowym miejscu została uruchomiona 3.VI.2022 r., a na 10.VI. br. zaplanowane zostało premierowe wodowanie rowerowych katamaranów, które od tego sezonu wzbogacą ofertę wypożyczalni. 


łodki przy plaży
łodki przy plaży
Bielawa 2022