Ułatwienia dostępu

8 listopada 2021 r. w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Bielawie odbył się VII Powiatowy Turniej Szachowy z okazji Święta Niepodległości dla uczniów klas VIII-ych szkół podstawowych oraz szkół średnich powiatu dzierżoniowskiego.

W zawodach uczestniczyło 39 uczniów reprezentujących I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie, II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie, Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Bielawie, Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie, Zespół Szkół nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie, Szkołę Podstawową nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie oraz Szkołę Podstawową nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie.


Zawody zaplanowano na 6 rund i rozgrywano je systemem szwajcarskim. Rywalizacja toczyła się w sportowej atmosferze i sprzyjała integracji środowiska uczniowskiego ze szkół powiatu dzierżoniowskiego. Turniej kształcił umiejętności koncentracji, odporności psychicznej, opanowania, wytrwałości, właściwego wykorzystania czasu i podejmowania decyzji w warunkach ryzyka. I miejsce w zawodach zajął reprezentujący Zespół Szkół  nr 3  w Dzierżoniowie  –  Arkadiusz Kowanek.  Drugi był także reprezentant tej szkoły - Kacper Jurewicz. Natomiast trzecie miejsce przypadło Oskarowi Konopce z Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Bielawie.


Impreza odbywała się w ramach grantu oświatowego przyznanego przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie. Fundatorami nagród byli Przewodniczący Rady Miejskiej w Bielawie – pan Ryszard Dźwiniel oraz Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie. Turniej przeprowadził nauczyciel bielawskiego - pan Andrzej Sepełowski. Pomoc przy organizacji imprezy, w postaci zegarów szachowych,  uzyskano ze strony Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie.

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy uczestnikom za sportową rywalizację!

Powiatowy Turniej Szachowy w Liceum Ogólnokształcącym w Bielawie
Powiatowy Turniej Szachowy w Liceum Ogólnokształcącym w Bielawie
Bielawa 2022