Ułatwienia dostępu

25 maja 2022 r. podpisana została umowa z P.P.H.U. Józef Poniatowski z Nowej Rudy na realizację zadania pn. Modernizacja wieży widokowej na Kalenicy. Wartość kontraktowa robót, ustalona w wyniku przetargu nieograniczonego, wynosi 331.932,83 zł i w całości zostanie sfinansowana z budżetu Gminy Bielawa.

Zakres rzeczowy projektu przewiduje: 

 - wzmocnienie płyty fundamentowej poprzez wykonanie "płaszcza" żelbetowego
 - oczyszczenie z korozji poprzez piaskowanie wszystkich elementów stalowych
 - zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie wszystkich elementów stalowych
 - wykonanie wzmocnień słupów stalowych
 - wykonanie nowych balustrad schodowych oraz na podestach
-  wykonanie nowych powierzchni komunikacyjnych na pomostach oraz schodach

Zakończenie zadania zaplanowano na III kwartał 2022 r. 

Po jego realizacji znacznie poprawi się estetyka wieży, ale przede wszystkim bezpieczeństwo korzystających z niej turystów. 

Działanie to jest zgodne z celem operacyjnym nr 3.4 pn. "Zwiększenie ilości współczesnych atrakcji turystycznych Gminy, poprzez rozbudowę bazy wypoczynkowej, sportowej i rekreacyjnej", zapisanym w Strategii Rozwoju Bielawy.

Trwa modernizacja wieży widokowej na Kalenicy
Trwa modernizacja wieży widokowej na Kalenicy
Trwa modernizacja wieży widokowej na Kalenicy
Trwa modernizacja wieży widokowej na Kalenicy
Trwa modernizacja wieży widokowej na Kalenicy
Trwa modernizacja wieży widokowej na Kalenicy
Bielawa 2022