Ułatwienia dostępu

Cel strategiczny nr 2, zapisany w Strategii Rozwoju Gminy, brzmi "Bielawa jako produkt turystyczny". W jego ramach zdefiniowano cel operacyjny nr 2.4 "Zwiększenie ilości współczesnych atrakcji turystycznych Gminy, poprzez rozbudowę bazy wypoczynkowej, sportowej i rekreacyjnej".

Dlatego też bielawski samorząd kładzie duży nacisk na rozszerzanie wachlarza oferowanych usług w zakresie turystyki aktywnej, wypoczynkowej, biznesowej, edukacyjnej i kulturowej. 
W latach 2019 - 2021, na terenach wokół Jeziora Bielawskiego, zrealizowano szereg przedsięwzięć prowadzących do wzbogacenia oferty ośrodka, przy jednoczesnej próbie jej komercjalizacji. Część inwestycji realizowana była przez Gminę Bielawa, a pozostałe przez sektor prywatny.

Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu Gminy, sukcesywnie wprowadzane są opłaty za korzystanie z atrakcji turystycznych bielawskiego Campingu "Sudety". Wpływy z tego tytułu pozwalają na pokrycie części kosztów związanych z utrzymaniem plaży i odkrytego basenu, opłaceniem ratowników, wywozem nieczystości, sprzątaniem terenu, zapewnieniem zaplecza sanitarnego itd.

W związku z powyższym, od najbliższego sezonu letniego, w wypożyczalni sprzętu pływającego na Jeziorze Bielawskim, obok rowerów wodnych i kajaków, pojawią się 2 rowerowe katamarany. To dwukadłubowe pojazdy wodne, napędzane w identyczny sposób jak klasyczne rowery lądowe, sterowane - również podobnie - za pomocą kierownicy. Na katamaran mogą wsiąść jednocześnie maksymalnie 3 osoby.

Za jedną godzinę korzystania z pojazdu pobierana będzie opłata w wysokości 30 zł, zaś bilet ulgowy kosztować będzie 25 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 20.600 zł i w całości azostała sfinansowana z budżetu Gminy Bielawa. 

katamaran nad jeziorem bielawskim
katamaran nad jeziorem bielawskim
Bielawa 2022