Ułatwienia dostępu

1 maja 2021 r. rozpoczęło działalność Dolnośląskie Centrum Nauki Jazdy na Rowerze, które powstało w Bielawie w ubiegłym roku. W jego skład wchodzą:


- Miasteczko Ruchu Drogowego - projekt techniczny powstał zgodnie z wytycznymi MSWiA i zakładał stworzenie układu drogowego, który w pełni odzwierciedla sieć połączeń komunikacyjnych, umożliwiających organizowanie praktycznej nauki jazdy oraz ćwiczeń z zachowania się w ruchu drogowym dla najmłodszych użytkowników dróg publicznych

- Centrum Edukacji Komunikacyjnej - mieści się w budynku EKO Cafe, położonego w samym centrum Parku Miejskiego. Obiekt wyposażony jest w salę multimedialną oraz zaplecze gastronomiczne i sanitarne. Dzięki temu stworzone są idealne warunki do prowadzenia zarówno zajęć teoretycznych, jak i egzaminów z przepisów o ruchu drogowym

- Wypożyczalnia rowerów - przy Centrum Edukacji Komunikacyjnej funkcjonować będzie wypożyczalnia rowerów. Zakupione zostały jednoślady zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Umożliwi to naukę i doskonalenie technik jazdy pod okiem rodziców i opiekunów. Rowery będą dostępne także dla turystów, którzy chcieliby zwiedzić Bielawę korzystając z ekologicznego środka transportu

Założeniem przedmiotowego projektu było stworzenie komfortowych warunków do nauki jazdy na rowerze, zarówno w zakresie znajomości przepisów o ruchu drogowym, jak i praktycznych umiejętności w kierowaniu jednośladem. Oferta ta skierowana jest nie tylko do bielawian, ale także do mieszkańców ościennych gmin i powiatów.

Na realizację zadania Gmina Bielawa otrzymała wsparcie z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w kwocie 112.210 zł oraz 200.000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Oznacza to, że środki zewnętrzne stanowiły blisko 75 % całej inwestycji, wartej 420.000 zł.

Działanie to jest zgodne z Celem strategicznym nr 2 - "Bielawa jako produkt turystyczny", w szczególności z celem operacyjnym nr 2.4
- "Zwiększenie ilości współczesnych atrakcji turystycznych Gminy, poprzez rozbudowę bazy wypoczynkowej, sportowej i rekreacyjnej"

Miasteczko Ruchu Drogowego - sieć dróg umożliwiająca naukę jazdy
Miasteczko Ruchu Drogowego - sieć dróg umożliwiająca naukę jazdy
Bielawa 2022