Ułatwienia dostępu

30.V.2022 r. opublikowane zostały wyniki II edycji Rządowego Programu pn. Polski Ład. Okazało się, że wniosek Gminy Bielawa dotyczący budowy Centrum Turystyki Aktywnej, uzyskał wsparcie kwotą aż 9.900.000 zł. W skład CTA wchodzić będzie hala wielofunkcyjna wraz z zapleczem noclegowym i gastronomicznym, połączona z Pływalnią Miejską AQUARIUS oraz klubem fitness i zespołem saun. Przypominamy, że w 2021 r. na ten sam cel udało się zdobyć już 7.193.768,36 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich. Oznacza to, że na realizację projektu bielawski samorząd zgromadził już ze źródeł zewnętrznych aż 17.093.768,36 zł.

Również w 2021 r., Gmina uzyskała pozwolenie na budowę dla przedmiotowej inwestycji. Według aktualnych cen, całkowita kosztorysowa wartość robót oszacowana jest obecnie na kwotę ok. 60.000.000 zł. Dodać jednak należy, że Polski Ład oraz Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich, to nie jedyne programy pomocowe, do których Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie przedmiotowego zadania. Kolejne rozstrzygnięcia konkursów już wkrótce. Jeśli uda się zgromadzić co najmniej 1/3 szacunkowej wartości zadania (tj. ok. 20.000.000 zł) wówczas podjęta zostanie procedura wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego. Powinno to nastąpić w IV kwartale 2022 r.

Z kolei realizacja zadania powinna zakończyć się w ciągu 24 miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą tj. w I kwartale 2025 r. 

hala wizualizacja
hala wizualizacja
Bielawa 2022