Ułatwienia dostępu

15.IX.2022 r. rozpoczęła się przebudowa ul. Sportowej w Bielawie, na odcinku od stadionu miejskiego do wjazdu na parking przy Interaktywnym Centrum Poszanowania Energi. 

W ramach zadania zaplanowano wymianę starych, mocno zdegradowanych płyt betonowych na nawierzchnię asfaltową. Dzięki temu znacznie poprawi się komfort użytkowania tej drogi.

Szczególnie powinny to docenić osoby jeżdżące na rowerach i rolkach, gdyż nowa, gładka nawierzchnia stworzy wyśmienite warunki do aktywnego wypoczynku na drodze z Bielawy do Pieszyc. 

Poprawi się także komfort dojazdu dla grup korzystających z regionalnego ośrodka edukacji ekologicznej pn. Interaktywne Centrum Poszanowania Energii. 

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Ziemnych i Transportowych „TOM-TRANS” z Bielawy. 

Całkowita wartość inwestycji opiewa na 588.274 zł, z czego 72.450 zł pochodzić będzie z dotacji pozyskanej przez Gminę z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Ponadto, aby uniknąć dużych kosztów utylizacji zdemontowanych płyt, podjęte zostały działania, które miały doprowadzić do ich zbycia. Starania okazały się skutecznie i w efekcie nabyła je firma SEMICO Sp. z o.o. z Łodzi, która za 300 płyt zapłaciła 85.950 zł. Środki te zasiliły również budżet przedmiotowego zadania. W efekcie pozyskane przez Gminę środki, w łącznej kwocie 158.400 zł, stawić będą 26,9 % wartości inwestycji. 

Zakończenie przedsięwzięcia zaplanowane zostało na IV kwartał 2022 r. 

Działanie to jest zgodne z celem strategicznym nr 10 - "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury komunalnej jako niezbędny element rozwoju Bielawy", zapisanym w Strategii Rozwoju Bielawy.

 

Ruszyła przebudowa ul. Sportowej
Ruszyła przebudowa ul. Sportowej
Ruszyła przebudowa ul. Sportowej
Ruszyła przebudowa ul. Sportowej
Bielawa 2022