Ułatwienia dostępu

31 maja odbyła się sesja Rady Miejskiej Bielawy, podczas której radni przyjęli Strategię Rozwoju Gminy Bielawa na lata 2022-2030.

Wizja rozwoju Gminy Bielawy brzmi: BIELAWA TO INNOWACYJNE MIASTO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, TURYSTYKI, EKOLOGII I KULTURY, W KTÓRYM WARTO MIESZKAĆ. Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Bielawa, opracowana dla potrzeb Strategii Rozwoju Gminy Bielawa na lata 2022– 2030, wykonana została na podstawie art. 10a.Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225). 

Za jej przyjęciem zagłosowało 20 radnych, 1 głos był wstrzymujący się. 

Z dokumentem będzie można zapoznać się już za kilka dni na stronie www.bielawa.pl oraz w zakładce BIP.

Herb Bielawy - mury obronne, białe czółenko tkackie na niebieskim tle, niebieskie czółenko tkackie na białym tle
Herb Bielawy - mury obronne, białe czółenko tkackie na niebieskim tle, niebieskie czółenko tkackie na białym tle
Bielawa 2022