Ułatwienia dostępu

Przypominamy właścicielom, zarządcom i administratorom nieruchomości o obowiązkowej deratyzacji, której podlegają wszystkie budynki zlokalizowane na terenie Gminy, niezależnie od ich rodzaju, przeznaczenia i sposobu użytkowania.

 

Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być przeprowadzona co najmniej raz w roku, w okresie od 1 listopada do 30 listopada oraz na bieżąco w przypadku wystąpienia gryzoni na terenie nieruchomości. Niniejszy obowiązek wynika z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j.Dz.U. z 2022 r., poz. 1657 z późn. zm.) oraz § 10 uchwały nr LXVIII/598/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielawa.

Bielawa 2022