Ułatwienia dostępu

13 października 2022 r., rozpoczęto modernizację 3 kolejnych bielawskich dróg tj.: rotm. W. Pileckiego - na całej długości
 gen. Grota Roweckiego - na odcinku od ronda im. Powstańców Warszawy do ul. rotm. W. Pileckiego
 ul. gen. W. Andersa - na odcinku od ronda im. Inki do ronda im. Besteru
W ramach robót budowlanych zmodernizowane zostaną jezdnie, chodniki i miejsca parkingowe, a także infrastruktura towarzysząca, w tym oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa. 

Realizację największego, w bieżącej kadencji samorządu, zadania drogowego, rozpoczęto na 2 odcinkach tj. 
- na ul. Gen. W. Andersa pomiędzy rondem im. Inki a rondem im. Powstańców Warszawy
- na ul. rotm. W. Pileckiego

Pierwszy odcinek oddano do użytkowania w pierwszych dniach marca 2023 r. W tym samym czasie, na drugim odcinku, po wybudowaniu nowej kanalizacji deszczowej, wymianie wodociągu i wybudowaniu instalacji elektrycznej, rozpoczęta została tzw. faza czysta inwestycji. Oznacza to, że obecnie realizowane są roboty brukarskie i montażowe. Jeśli pogoda pozwoli, to pod koniec bieżącego miesiąca planuje się wyłożenie pierwszej (wiążącej) warstwy asfaltu na odcinku od ul. B. Chrobrego do ul. Gen. Grota Roweckiego. 

Całkowita wartość inwestycji, ustalona w wyniku 2 postępowań przetargowych, opiewa na kwotę aż 13.099.557,81 zł, z czego 5.000.000 zł pochodzi z dotacji, pozyskanej przez Gminę z budżetu państwa w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Funduszu Polski Ład. Środki zewnętrzne stawić więc będą 38,2 % wartości inwestycji. 

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Ziemnych i Transportowych „TOM-TRANS” z Bielawy. 
Zakończenie przedsięwzięcia zaplanowane zostało na III kwartał 2023 r. 

Dzięki jego realizacji wzrośnie poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg, ale także znacznie poprawi się płynność ruchu na przebudowywanych ulicach. Działanie to jest zgodne z celem strategicznym nr 10 - "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury komunalnej jako niezbędny element rozwoju Bielawy", zapisanym w Strategii Rozwoju Bielawy.

 

Ulica rotm. Pileckiego w przebudowie
Ulica rotm. Pileckiego w przebudowie
Bielawa 2022