Ułatwienia dostępu

Afisz z informacjami na temat rekrutacji do policji
Afisz z informacjami na temat rekrutacji do policji

 


KOMENDA POWIATOWA POLICJI W DZIERŻONIOWIE POSZUKUJE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI!

POLICJANTEM MOŻE ZOSTAĆ:
• obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
⚫ niekarany i korzystający z pełni praw publicznych;
posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której jest gotów podporządkować się:
• posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy tylko mężczyzn);
⚫ dający rękojmię zachowania tajemnicy zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.
POTRZEBNE DOKUMENTY:
podanie o przyjęcie do służby w Policji
wypełniony kwestionariusz osobowy część A i B
⚫ kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
⚫ kserokopia książeczki wojskowej (dotyczy tylko mężczyzn)
⚫ kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy oryginały składanych dokumentów należy przedstawić do wglądu
WYNAGRODZENIE POLICJANTA:
- do 26 roku życia po ukończeniu kursu podstawowego ok. 4600 zł netto, w trakcie szkolenia ok. 3500 zł netto
-po 26 roku życia po ukończeniu kursu podstawowego ok. 4200 zł netto, w trakcie szkolenia ok. 3300 zł netto
Ponadto policjant dostaje mundurówkę, nagrodę roczną - tzw. trzynastkę, a także świadczenia w ramach systemu socjalnego. Zapewniamy stabilne zatrudnienie.
WIĘCEJ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI NA STRONACH INTERNETOWYCH
www.policja.pl www.dolnoslaska.policja.gov.pl
POD NUMERAMI TELEFONÓW KPP W DZIERŻONIOWIE 47 87 542 30, 47 87 542 04
 

Bielawa 2022