Ułatwienia dostępu

13.VII.2023 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji jednostkom samorządu terytorialnego na realizację programu pn. "Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności" w roku 2023. Wynika z niej, iż Gmina Bielawa uzyska na ten cel od samorządu wojewódzkiego kwotę 235.101 zł. Co ważne, w myśl porozumienia pomiędzy Marszałkiem Dolnośląskim i Ministrem Sportu, resort taką samą kwotą dofinansuje przedmiotowe zadanie w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zatem łączne dofinansowanie wyniesie 470.202 zł i stanowić ono będzie 51,9 % inwestycji, której wartość oszacowano na 905.549 zł. 

W ramach zadania, w obrębie ul. Parkowej i Wojska Polskiego, zaplanowano budowę toru rowerowego typu singletrack. Łączna długość trasy wyniesie 564 m przy szerokości toru 1,4 m. Nawierzchnia wykonana będzie z zagęszczonej mieszanki kamiennej i wyrównana miałem kamiennym. W celu urozmaicenia trasy zastosowano następujące przeszkody:

Ruchoma pochylnia
Podwójna połączona ruchoma pochylnia
Bunny hop PRO
Kłody i kamienie
Pump
Mini dirt jump
Kładka UNI
Kładka table
Banda
Double skinny
Podjazd i kamienie UNI
Zjazd i kamienie/głazy UNI
Zjazd i kamienie/głazy PRO
Grząska nawierzchnia
Slalom
Drop
Mini drops steps

Wyposażenie dostosowano do uwarunkowań terenowych i lokalizacyjnych, maksymalnie wykorzystując naturalne przeszkody i roślinność, by zminimalizować ingerencję w środowisko naturalne. Ponadto w celu zapewnienia bezpieczeństwa wprowadzono zróżnicowane pod względem wymagań umiejętności odcinki z możliwością wyboru łatwiejszego wariantu trasy (UNI/PRO). Zaplanowano także montaż infrastruktury dodatkowej: tablic informacyjnych, śmietników, stojaków rowerowych, oświetlenia, ławek i siedzisk. 

DPUR pozwoli doskonalić umiejętności rowerowe zarówno najmłodszym użytkownikom, uczącym się pokonywania najprostszych przeszkód, jak i doświadczonym kolarzom, dla których będzie miejscem rozgrzewek przed treningiem oraz zakończenia treningów. Korzystać z niego będą mieszkańcy Bielawy, jak również turyści, dzięki możliwości wypożyczenia roweru górskiego w parkowej wypożyczalni. 

Tor MTB będzie także miejscem spotkań i koleżeńskiej rywalizacji, co może dać początek pasji kolarskiej. Stworzenie atrakcyjnej infrastruktury sportowej pozwoli na „odciągniecie” młodych ludzi od komputerów i telefonów komórkowych oraz zachęci do spędzania czasu w aktywny sposób na dworze, w gronie rówieśników. 

Realizacja projektu będzie działaniem komplementarnym w stosunku do położonych w bezpośrednim sąsiedztwie - Dolnośląskiego Miasteczka Ruchu Drogowego oraz skateplazy. Dzięki temu dzieci i młodzież, korzystając z nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjne, będą miały wspaniałe możliwości do aktywnego i bezpiecznego wypoczynku. 

Warto dodać, że aby zwiększyć dostępność wspomnianych obiektów dla bielawian mieszkającym w dalszej odległości od Parku Miejskiego oraz dla turystów spoza Gminy, w 2022 r. przy ul. Wojska Polskiego wybudowany został komfortowy parking dla 56 pojazdów. Roboty budowlane zaplanowano na III - IV kwartał 2023 r.

Mini-tor MTB wizualizacja
Mini-tor MTB wizualizacja
Bielawa 2022