Ułatwienia dostępu

18 maja 2023 r. opublikowane zostały wyniki konkursu ogłoszonego w ramach rządowego programu pn. „OLIMPIA – program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”. Okazało się, iż projekt złożony przez Gminę, dotyczący budowy w Bielawie przy ul. Wesołej krytego kortu do tenisa ziemnego, został wysoko oceniony i wybrany do dofinansowania.


Oznacza to, że na konto Gminy wpłynie 2.320.000 zł. Uzyskane wsparcie stanowić będzie aż 70 % całkowitej wartości zadania, oszacowanej na łączną kwotę 3.315.000 zł. 

W ramach inwestycji, wybudowany zostanie wielofunkcyjny obiekt sportowy o wymiarach 20 x 40 m, z nawierzchnią z krótkiej trawy syntetycznej, przeznaczonej na boiska sportowe. Całość przykryta będzie zadaszeniem łukowym.

W nowej hali powstanie także zaplecze sanitarno-szatniowe. Główna arena, wyposażona w sprzęt sportowy (m.in. bramki, kosze do koszykówki), będzie w pełni wentylowana i w razie potrzeby ogrzewana. Będzie to miejsce ćwiczeń, rozgrywek szkolnych oraz zawodów sportowych. Na wyposażeniu kompleksu znajdzie się także mobilna strzelnica laserowa. 

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane do 30.XI.2024 r. Obiekt położony będzie w bliskim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Bielawie. Jest to placówka, której misją jest krzewienie wśród najmłodszego pokolenia, miłości do aktywności fizycznej i sportowej rywalizacji w duchu "fair play". Uczęszczają tu dzieci szczególnie uzdolnione sportowo. By rozwijać ich sportową pasję i umożliwić aby lekcje w-f i treningi były prowadzone na wysokim poziomie, konieczne jest stworzenie odpowiedniej infrastruktury. Do szkoły uczęszcza 738 uczniów w 34 oddziałach, w tym 2 o profilu sportowym tj. o zwiększonej liczbie godzin w-f.

Po oddaniu hali OLIMPIA do użytkowania znacząco poprawią się warunki organizacji nie tylko zajęć dla uczniów SP 10, ale także i dla wielu sportowców z organizacji pozarządowych funkcjonujących w naszym mieście. 

Warto wspomnieć, że w latach 80-tych i 90-tych ubiegłego wieku, boisko asfaltowe przy ul. Wesołej w Bielawie było wykorzystywane przez Szkołę Podstawową nr 10 do organizacji nie tylko zajęć w-f i zawodów sportowych, ale także okolicznościowych apeli oraz akademii szkolnych. 

W pierwszej dekadzie XXI wieku, na terenie SP 10, powstał kompleks nowoczesnych boisk sportowych (piłkarskie i wielofunkcyjne) i w efekcie "asfalciak" obok kortów tenisowych poszedł najpierw w zapomnienie, a pod koniec ubiegłej kadencji samorządu (wrzesień 2018 r.) ówczesne władze Bielawy zdecydowały się przeznaczyć go na parking. 

Od początku bieżącej 5-latki podjęte zostały intensywne działania, aby temu obiektowi przywrócić dawną funkcję i blask. W pierwszej kolejności, dzięki skutecznemu pozyskaniu w 2020 r. dotacji na kompleksową przebudowę ul. Słonecznej, udało się utworzyć, wzdłuż zmodernizowanej drogi, aż 82 miejsca postojowe. W efekcie właściciele pojazdów przestali je parkować na byłym boisku. W związku z powyższym pojawiła się możliwość zagospodarowania go na inny cel.

Dodam, że ceglane korty tenisowe, zlokalizowane w sąsiedztwie projektowanej hali OLIMPIA, od 2023 r. zostały wydzierżawione przez Gminę na 10 lat. Prywatny inwestor planuje poddać je gruntownej renowacji, a następnie uruchomić szkółkę dla przyszłych następców Igi Świątek, Agnieszki Radwańskiej, Łukasza Kubota, Huberta Hurkacza, Jerzego Janowicza czy Jana Zielińskiego.  

 

Teren przy Szkole Podstawowej nr 10, na którym zostanie wybudowany obiekt sportowy
Teren przy Szkole Podstawowej nr 10, na którym zostanie wybudowany obiekt sportowy
Wizualizacja obiektu sportowego wygląd od zewnątrz
Wizualizacja obiektu sportowego wygląd od zewnątrz
Wizualizacja obiektu sportowego wygląd wewnątrz
Wizualizacja obiektu sportowego wygląd wewnątrz
Bielawa 2022