Ułatwienia dostępu

26.IX.2022 r. opublikowany został przetarg nieograniczony dotyczący budowy w Bielawie Centrum Turystyki Aktywnej, w skład którego wchodzić będzie hala wielofunkcyjna wraz z zapleczem noclegowym i gastronomicznym, połączona z Pływalnią Miejską AQUARIUS oraz klubem fitness i zespołem saun.


Według aktualnych cen całkowita kosztorysowa wartość robót budowlanych oszacowana została na kwotę ok. 67.000.000 zł. Z uwagi na wartość zadania, przetarg będzie procedowany według standardów unijnych. W efekcie otwarcie ofert nastąpi dopiero 31.X. br. o godz. 10.30. Wówczas okaże się jaka jest faktyczna rynkowa wartość przedmiotowego zadania. 

Przypominamy, że na realizację projektu bielawski samorząd zgromadził dotychczas ze źródeł zewnętrznych aż 19.093.068,36 zł. 
Dodać należy, że w trakcie oceny są jeszcze 2 inne wnioski Gminy o dofinansowanie tej inwestycji. Rozstrzygnięcia konkursów powinny nastąpić już wkrótce. 

Planuje się, że realizacja zadania zakończy się w ciągu 30 miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą tj. w II kwartale 2025 r.

Wizualizacja demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej
Wizualizacja demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej
Wizualizacja demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej
Wizualizacja demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej
Lokalizacja demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej
Lokalizacja demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej - ul. Wesoła
Bielawa 2022