Ułatwienia dostępu

W środę 28 grudnia odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej Bielawy, podczas której radni zmienili plan przestrzennego zagospodarowania terenu, na którym miała być wybudowana spalarnia RDF-u. W konsekwencji tej  uchwały przedsiębiorca będzie musiał szukać innego miejsca w powiecie dla swojej inwestycji.
 
Podczas sesji, został także uchwalony budżet Gminy Bielawa na 2023 rok.  Mimo zaplanowanego wzrostu dochodów w porównaniu z rokiem ubiegłym, z poziomu 143.208.259 zł do kwoty 149.508.771 zł tj. o 6.300.512 zł, nie będzie to wcale "łatwy" do realizacji plan finansowy. Z jednej strony na wydatki majątkowe (inwestycje) przeznaczono 44.822.785 zł (w planie na rok 2022 było to 30.466.301 zł), ale z drugiej strony, z uwagi na drastyczny wzrost cen za energię oraz bardzo wysoką inflację, koszty bieżącego utrzymania Gminy będą bardzo trudne do zbilansowania.
 
W efekcie, aby zrównoważyć budżet, także w kilku innych obszarach funkcjonowania miasta m.in. w pomocy społecznej i oświacie, zaprojektowano roczny deficyt na poziomie 23.560.375 zł. Warto jednak przypomnieć, że projekt budżetu na rok 2022 zakładał deficyt na poziomie 12.470.721 zł, a faktycznie okazało się, iż w ubiegłym roku Gmina Bielawa emitowała obligacje za jedne 5.900.000 zł. Burmistrz zadeklarował, że każdy wydatek będzie realizowany z pełną odpowiedzialnością i racjonalnością, dzięki czemu ostateczny deficyt na koniec grudnia 2023 r. powinien być znacznie mniejszy. 
 
Warto też zwrócić uwagę, iż w bieżącej kadencji zrealizowano już wydatki majątkowe na poziomie aż 119.406.862 zł tj. o blisko 50.000.000 zł więcej niż w minionej czterolatce. Na dodatek w tym samym czasie zmniejszone zostało zadłużenie z poziomu 43.368.919 zł w 2018 r. do kwoty 41.275.615 zł w 2022 r. tj. o 2.093.304 zł. Było to możliwe m.in. dzięki skutecznemu aplikowaniu o środki zewnętrzne (w sumie w tej kadencji to rekordowe 81.067.916 zł), a także umiejętnemu wdrażaniu dużych przedsięwzięć inwestycyjnych. 

budzet2023
budzet2023
Bielawa 2022