Ułatwienia dostępu

Od początku obecnej kadencji bielawski samorząd kładzie duży nacisk na radykalną poprawę stanu dróg gminnych oraz na tworzenie miejsc postojowych. Przy każdej kompleksowej przebudowie ulic tworzone są także nowe zatoki parkingowe, a czasem nawet i samodzielne parkingi. W okolicach Urzędu Miejskiego w Bielawie, z uwagi na uwarunkowania urbanistyczne, nie jest łatwo wykreować nową przestrzeń na pozostawianie pojazdów. Dlatego też w sierpniu br. na pl. Wolności wprowadzono nową organizację ruchu, dzięki której stworzono możliwość do legalnego parkowania dla 10 samochodów.
 
Cel ten osiągnięty został niskim nakładem poprzez odpowiednie oznakowanie poziome. Przy okazji malowania zatok, dla poprawy płynności ruchu, wydzielony został również tzw. lewoskręt dla ciągu komunikacyjnego od ul. M. Kopernika w stronę ul. 3-Maja. Warto dodać, że polityka tworzenia nowych miejsc postojowych powoduje, że w Bielawie nie odnotowuje się znacznego ich deficytu. Dlatego też, za wyjątkiem 3 parkingów zlokalizowanych przy Campingu "Sudety", wszystkie pozostałe miejsca, służące do odstawiania pojazdów, są w naszym mieście nieodpłatne.

parkinginowe
parkinginowe
Bielawa 2022