Ułatwienia dostępu

W II kwartale 2022 r. rozpoczęte zostały rozmowy z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego na temat wskazania lokalizacji dla inwestycji polegającej na budowie toru treningowo – wyścigowego dla kolarstwa szosowego. Miałby on powstać na dobrze skomunikowanym terenie, o powierzchni ok. 20 ha, przeznaczonym na infrastrukturę sportową. Analizując planistykę przestrzenną Gminy oraz dostępność komunikacyjną, bielawski samorząd zaproponował na realizację przedmiotowego zadania kompleks Łysej Góry (365 m n.p.m.), położonej bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 384 (al. Jana Pawła II).

W efekcie 23.VIII. br. do bielawskiego magistratu wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z informacją, że Gmina Bielawa postrzegana jest przez Zarząd Województwa jako realny partner inwestycji.

W konsekwencji wrześniowej wizyty studyjnej przedstawicieli UMWD oraz dalszych uzgodnień prawnych i finansowych ustalono, że w Bielawie powstanie nowoczesny szosowy tor kolarski. Będzie to jedyny taki obiekt w Polsce i drugi w całej Europie. Służył on będzie zarówno mieszkańcom Bielawy, turystom, jak i profesjonalnym grupom kolarskim, chcącym w idealnych warunkach doskonalić technikę jazdy swoich zawodników.

Kolarski Tor Szosowy ma posiadać zróżnicowaną nawierzchnię oraz kilkanaście odcinków technicznych. Jego długość wyniesie kila kilometrów. Będzie się on składał z dróg o zmiennej nawierzchni asfaltowo-brukowej pozwalającej na wytyczenie kilku odrębnych tras o różnym stopniu trudności, zarówno jeśli chodzi o podjazdy-zjazdy, jak i odcinki bardziej techniczne. W dolnej części obiektu swój całkowicie osobny tor będą mieli najmłodsi miłośnicy jednośladów. Całość zostanie wpięta do systemu dróg gminnych i powiatowych. Planowane jest również utworzenie infrastruktury pod strefę regeneracji dla zawodników, boksów dla drużyn, małej gastronomii oraz dodatkowych miejsc parkingowych.

Realizację szacowanego na 20.000.000 zł zadania, zaplanowano ostatecznie w obrębie bielawskiej Łysej Góry. W latach 2009 - 2010 w tym miejscu z dużym powodzeniem organizowano jedne z największych imprez kolarskich w Polsce pn. Lang Team Grand Prix MTB oraz SKANDIA Maraton MTB.

Zgodnie z deklaracją Marszałka przedsięwzięcie będzie miało charakter inwestycji istotnej dla rozwoju regionu i w efekcie będzie mogło liczyć na wsparcie zarówno z Ministerstwa Sportu (50 – 70 % wartości), jak i Województwa Dolnośląskiego (15 – 25 % nakładów). Pozostałe 15 – 25 % kosztów pokryte zostanie z budżetu Gminy.

W związku z powyższym na 2.XI.2022 r. odbędzie się we Wrocławiu uroczysta konferencja prasowa, w trakcie której podpisany zostanie list intencyjny pomiędzy samorządem gminnym i wojewódzkim oraz z Polskim Związkiem Kolarskim i Dolnośląskim Związkiem Kolarskim.

W myśl tego dokumentu Województwo Dolnośląskie przekaże Gminie Bielawa dotację w kwocie 100.000 zł z przeznaczaniem na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla inwestycji pn. Budowa toru treningowo – wyścigowego dla kolarstwa szosowego.

Działanie to jest zgodne z celem operacyjnym nr 3.4 pn. "Zwiększenie ilości współczesnych atrakcji turystycznych Gminy, poprzez rozbudowę bazy wypoczynkowej, sportowej irekreacyjnej", zapisanym w Strategii Rozwoju Bielawy. Szosowy tor kolarski będzie również komplementarnym uzupełnieniem Dolnośląskiego Centrum Nauki Jazdy na Rowerze oraz bielawskiego Centrum Turystki Aktywnej, w ramach którego powstanie niebawem wielofunkcyjna hala demonstracyjna oraz zaplecze hotelarsko-gastronomiczne.

konferencja wroclaw
konferencja wroclaw
lysa gora
lysa gora
Bielawa 2022