Ułatwienia dostępu

10 czerwca Towarzystwo Przyjaciół Bielawy zorganizowało w Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie promocję albumu "Bielawa wczoraj i dziś II" w związku z dodrukiem tej publikacji, która od lat cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców Bielawy i nie tylko.
 
Spotkanie rozpoczęło się występem artystycznym uczniów, przygotowanym po okiem p. Barbary Tysz - nauczycielki i członkini TPB. Następnie oficjalnego otwarcia dokonała Weronika Karwacka - prezes TPB, która zaprosiła autora zdjęć i reprodukcji w albumie - p. Tadeusza Łazowskiego do wspólnej rozmowy.

Autor opowiedział o początkach powstania albumów, części pierwszej i drugiej, swoim zamiłowaniu do pocztówek oraz fotografowania. W kolejnej części spotkania Pan Tadeusz zaprezentował kilka albumów, które były prototypami do powstania publikacji oraz podzielił się swoją kolekcją przedwojennych i bardziej współczesnych pocztówek. To sprawiło, że przybyli słuchacze skupili się w mniejszych grupach i zaczęli dzielić się miedzy sobą wspomnieniami. Nie zabrakło również podpisywania albumów przez Autora, co wiązało się z ciepłymi słowami oraz gratulacjami.

Seria albumów Bielawa wczoraj i dziś stanowi sama w sobie ogromną wartość historyczną naszego miasta.

Bielawa 2022