Ułatwienia dostępu

Do 10 września uczniowie ze szkół powiatu dzierżoniowskiego mogli przesyłać swoje prace na konkurs Towarzystwa Przyjaciół Bielawy. Zadaniem było uchwycenie miejsca w Bielawie do wyboru poprzez zdjęcie, pracę plastyczną lub graficzną.


Praca ta miała posłużyć jako projekt do wydania pocztówki z Bielawy. Jury konkursu w składzie: Jadwiga Stępień, Tadeusz Łazowski i Wojciech Karwacki, przyznało tytuł laureata w kategorii szkół ponadpodstawowych Annie Mądrzak z Liceum Ogólnokształcące nr I im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie. Zwyciężczyni otrzymała komplet wydanych pocztówek, dyplom oraz publikacje TPB.

Jury przyznało także w tej kategorii wiekowej wyróżnienie dla uczennicy Małgorzaty Tęczy, również z tej szkoły. W kategorii szkół podstawowych Jury konkursu nie przyznało zwycięskiego miejsca, jednak postanowiło wyróżnić pracę Mai Wolskiej ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Dzierżoniowie. Wszystkie wyróżnione osoby otrzymały pamiątkową pocztówkę, dyplom oraz publikacje TPB. Już teraz zapraszamy wszystkich uczniów do kolejnej edycji konkursu za rok! 

Nagrodzona pocztówka przedstawiająca panoramę Bielawy
Nagrodzona pocztówka przedstawiająca panoramę Bielawy
Bielawa 2022