Ułatwienia dostępu

Czeladnik to jeden ze stopni kwalifikacji zawodowych, stwierdzający opanowanie przez ucznia zasadniczej szkoły zawodowej – młodocianego pracownika zatrudnionego w celu nauki zawodu w zakładzie rzemieślniczym, umiejętności praktycznych oraz teoretycznych w zawodzie.


Dowodem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w formie zdanego egzaminu czeladniczego, jest świadectwo czeladnicze, które umożliwia absolwentowi zasadniczej szkoły zawodowej zatrudnienie na stanowisku wymagającym kwalifikacji zawodowych na poziomie podstawowym. Egzaminy czeladnicze przeprowadzają komisje egzaminacyjne Izb Rzemieślniczych zgodnie ze standardami ustalonymi przez Związek Rzemiosła Polskiego z siedzibą w Warszawie.

Egzamin czeladniczy składa się z dwóch części – praktycznej i teoretycznej. W czerwcu br. w siedzibie Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie, po raz piąty w historii szkoły odbyły się próbne egzaminy czeladnicze, których celem było sprawdzenie  opanowanej przez uczniów wiedzy teoretycznej w wybranych przez nich zawodach rzemieślniczych. W próbnym egzaminie udział wzięli przyszli elektrycy, mechanicy pojazdów samochodowych, fryzjerzy, monterzy sieci i instalacji sanitarnych, monterzy robót wykończeniowych w budownictwie oraz murarze-tynkarze. Mając na uwadze wyjątkowe warunki związane z pandemią COVID-19, uczniowie przystąpili w tym roku tylko do I etapu próbnego egzaminu. Zobowiązani byli jedynie rozwiązać test składający się z siedmiu działów (rachunkowość zawodowa, dokumentacja działalności gospodarczej, rysunek zawodowy, zasady bhp i p.poż., podstawowe zasady ochrony środowiska, podstawowe przepisy prawa pracy oraz podstawowa problematyka z zakresu działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem), każdy dział składał się z siedmiu pytań, łącznie należało udzielić odpowiedzi na 49 pytań.

Trzymamy mocno kciuki za powodzenie  uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia CRRiMP w Bielawie na prawdziwych egzaminach czeladniczych, które już niebawem.

/-/Katarzyna Wierzbicka

Dyrektor Biura Cechu

uczniowie siedzą przy szkolnych ławkach
uczniowie siedzą przy szkolnych ławkach
Bielawa 2022