Ułatwienia dostępu

W maju br., opublikowane zostały wyniki konkursu ogłoszonego w ramach Działania 1.3 - "Rozwój przedsiębiorczości" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Okazało się, iż projekt Gminy Bielawa pt. "Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie" został wysoko oceniony i wybrany do dofinansowania kwotą aż 12.345.256,65 zł. Co istotne uzyskane wsparcie stanowić będzie aż 80 % wartości całego zadania, oszacowanego na kwotę 15.433.500,00 zł. 

Z uwagi na szybsze zakończenie procedury konkursowej pojawiła się możliwość przyspieszenia realizacji przedmiotowego projektu. Dlatego też, na wniosek Gminy Bielawa, Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wyraziła zgodę na rozpoczęcie inwestycji już od 1.VII.2021 r. 

W związku z powyższym, 2.VII. br. podpisany został akt notarialny, na mocy którego, za kwotę 1.260.000 zł, zakupiona została nieruchomość zabudowana, w której uruchomiony zostanie inkubator. Cena ta jest znacząco niższa od wartości rynkowej obiektu, oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego i co najważniejsze w 80 %, tj. w kwocie 1.008.000 zł, zostanie sfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

W ramach zadania kompleksowo zmodernizowany zostanie wyłączony z eksploatacji, były obiekt przemysłowy, o powierzchni zabudowy 890,00 m2 i powierzchni użytkowej 2.804,00 m2, zlokalizowany w Bielawie przy ul. Piastowskiej 19 A. Wykonane zostaną instalacje wewnętrzne, w tym sanitarne, elektryczne, CO, wentylacji mechanicznej oraz wybudowany zostanie wewnętrzny szyb windowy. 

Najciekawszą kondygnacją inkubatora będzie piwnica, w której powstanie "klimatyczna" wielofunkcyjna sala multimedialna, stylizowana na krakowską "Piwnicę pod baranami", a także przejście, bezpośrednio łączące dziedziniec przed budynkiem z ul. W. Grabskiego, przy której zlokalizowane są wielostanowiskowe parkingi. 

Kolejnym "kamieniem milowym" projektu będzie opracowanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Ten etap zostanie rozpoczęty w ciągu najbliższych 2 tygodni. Inkubator Przedsiębiorczości ICT będzie uzupełnieniem działalności Dolnośląskiego Inkubatora Art-Przedsiębiorczości, który znajduje się w 2 sąsiadujących budynkach. 

Realizacja projektu będzie również działaniem komplementarnym w stosunku do inwestycji polegającej na kompleksowej przebudowie ulic W. Grabskiego, Teatralnej, Strażackiej i Cmentarnej, którą zaplanowano na 2021 r. Oba zadania powinny w znaczącym stopniu przyczynić się do rewitalizacji obszaru związanego funkcjonalnie z upadłymi zakładami włókienniczymi "Bielbaw". 

Cała inwestycja zostanie zrealizowana do końca I kwartału 2023 r. 

inkubator ICT
inkubator ICT
Bielawa 2022