Ułatwienia dostępu

W kwietniu 2021 r., wieloletni dyrektor Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie - p. Jan Gładysz - złożył podanie o przejście na emeryturę z końcem lipca br. Po ponad 3 dekadach pracy w sferze kultury na rzecz lokalnej społeczności, obecny dyrektor uznał, że nadszedł czas na zasłużony odpoczynek.

W efekcie został ogłoszony konkurs, który miał wyłonić najlepszego kandydata na zwalniane stanowisko. Komisja konkursowa uznała, że najciekawszą ofertę funkcjonowania MOKiS przedstawił p. Paweł Brzozowski. 30 czerwca br., został zatwierdzony protokół z prac komisji, a dzień później podano tę informację do publicznej wiadomości.

Nowy dyrektor to 42-letni mieszkaniec Pieszyc. Posiada on wyższe wykształcenie oraz wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych, w tym w instytucjach kultury m.in. pełnił obowiązki zastępcy burmistrza w Gminie Pieszyce oraz Dyrektora Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu. Pan Brzozowski zdobył też umiejętności w zakresie zrządzania produktami kultury, zarządzania zespołem, zarządzania projektami unijnymi, obsługi klienta oraz wdrażania strategii kultury. Potencjał ten będzie bardzo przydatny do kontynuowania działań rozpoczętych przez ustępującego dyrektora. Dużym wyzwaniem będzie także odbudowa oferty kulturalnej Bielawy po pandemicznej zapaści.

Ustępującemu dyrektorowi należą się słowa podziękowania za włożony trud oraz skuteczne zarządzanie przez wiele lat Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki w Bielawie, zaś nowemu szefowi, który obejmie stanowisko z dniem 1 września br., życzyć należy powodzenia w osiąganiu zamierzonych celów.
W kwietniu 2021 r., wieloletni dyrektor Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie - p. Jan Gładysz - złożył podanie o przejście na emeryturę z końcem lipca br. Po ponad 3 dekadach pracy w sferze kultury na rzecz lokalnej społeczności, obecny dyrektor uznał, że nadszedł czas na zasłużony odpoczynek. W efekcie został ogłoszony konkurs, który miał wyłonić najlepszego kandydata na zwalniane stanowisko. Komisja konkursowa uznała, że najciekawszą ofertę funkcjonowania MOKiS przedstawił p. Paweł Brzozowski. 30 czerwca br., został zatwierdzony protokół z prac komisji, a dzień później podano tę informację do publicznej wiadomości.

Nowy dyrektor to 42-letni mieszkaniec Pieszyc. Posiada on wyższe wykształcenie oraz wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych, w tym w instytucjach kultury m.in. pełnił obowiązki zastępcy burmistrza w Gminie Pieszyce oraz Dyrektora Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu. Pan Brzozowski zdobył też umiejętności w zakresie zrządzania produktami kultury, zarządzania zespołem, zarządzania projektami unijnymi, obsługi klienta oraz wdrażania strategii kultury. Potencjał ten będzie bardzo przydatny do kontynuowania działań rozpoczętych przez ustępującego dyrektora. Dużym wyzwaniem będzie także odbudowa oferty kulturalnej Bielawy po pandemicznej zapaści.

Ustępującemu dyrektorowi należą się słowa podziękowania za włożony trud oraz skuteczne zarządzanie przez wiele lat Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki w Bielawie, zaś nowemu szefowi, który obejmie stanowisko z dniem 1 września br., życzyć należy powodzenia w osiąganiu zamierzonych celów.

fotografia byłego i obecnego dyrektora MOKIS
fotografia byłego i obecnego dyrektora MOKIS
Bielawa 2022