Ułatwienia dostępu

W sobotnie popołudnie 18 września w Bielawie przy ul. Władysława Grabskiego 11a, w dawnym budynku Bielbawu, odbyła się nietypowa wystawa Towarzystwa Przyjaciół Bielawy. Surowe, chłodne i trochę mroczne pomieszczenie kontrastowało z pięknem i ciepłem prac artystów - członków TPB. Zamiarem stworzenia tego typu wystawy było nawiązanie do upadku Bielbawu.


Wystawę otworzyła prezes TPB, która nawiązała do historii tego miejsca i przedstawiła wszystkich artystów. Wiersze Stanisława Wojnara, napisane specjalnie na tę okoliczność, odczytały Weronika Karwacka - prezes TPB oraz Barbara Tysz - sekretarz TPB. Wiersz Doroty Ciszewskiej odczytała Danuta Myśliwiec - członkini zarządu TPB. Na wystawie można było podziwiać prace artystyczne członków Towarzystwa Przyjaciół:

  • Ewy Glury - Honorowego prezesa TPB - obrazy malowane pastelami i jeden olejny, hafty gobelinowe i frywolitki,
  • Tadeusza Łazowskiego - Honorowego członka TPB - cykl fotografii "Wspomnienia z łezką w oku",
  • Elżbiety Grosickiej - obrazy wyszywane haftem krzyżykowym,
  • Ewy Staszewskiej - akwarele i jeden obraz olejny oraz wycinanki,
  • Heleny Stępień - obrazy malowane akrylem,
  • Jadwigi Stępień - frywolitki i ręczne tkactwo.

Dodatkowo, można było powspominać stare czasy przy kronikach Bielbawu, obejrzeć archiwalne czasopismo Krosno z lat 60-tych i 70-tych, a także nabyć publikacje TPB związane z historią Bielawy.
Wydarzenie odbyło dzięki wsparciu ze strony Gminy Bielawa, Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie oraz Bang Bang PaintBall Arena w Bielawie.

Bielawa 2022