Ułatwienia dostępu

Wieczór 22 października w Klubie Liryka upłynął w znakomitej atmosferze. Młodzi adepci śpiewu i gry na gitarze mogli zaprezentować swoje umiejętności na scenie. Dla niektórych był to pierwszy tego typu występ. Gratulacje należą się wszystkim młodym artystom, ich rodzicom i opiekunom.


Liryka to Klub poetycko muzyczny, który działa przy Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki w Bielawie i prowadzony jest przez Panią Barbarę Pachurę. Spotkania w Klubie odbywają się co piątek od godz. 18:00 do 21:00.

Fot. Wojciech Karwacki

Prezentacje młodych talentów - grupa gitarowa z p. Barbarą Pachurą
Prezentacje młodych talentów - grupa gitarowa z p. Barbarą Pachurą
Bielawa 2022