Ułatwienia dostępu

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie dostała dofinansowanie na zakup nowości ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 o nazwie zadania: „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.


Dofinansowanie biblioteki w kwocie 35 000,00 zł wzbogaci zbiory placówki oraz pozwoli na atrakcyjność i różnorodność tematyczną kupowanych książek, a tym samym zaspokojenie szybko zmieniających się potrzeb czytelniczych w dobie internetu.

Czytaj więcej na stronie Biblioteki Narodowej.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025
BIBLIOTEKA NARODOWA

Regały z książkami
Regały z książkami
Bielawa 2022