Ułatwienia dostępu

15 października br., roku odbędą się wybory do Sejmu i Senatu RP. Jednocześnie w tym samym dniu odbędzie się referendum ogólnokrajowe. W związku z tym, Urząd Miejski w Bielawie przypomina, że w wyborach w Bielawie mogą wziąć osoby, które są z urzędu ujęte w spisach wyborców, tj. są zameldowane na pobyt stały w Bielawie lub są ujęte na stałe w rejestrze wyborców.

Osoby, które posiadają meldunek na pobyt czasowy lub nie posiadają żadnego adresu zameldowania nie są ujmowane na spisach wyborców. Takie osoby by wziąć udział w głosowaniu muszą wykonać jedną z dodatkowych rzeczy: pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania (obecnie zaświadczenie można pobrać w dowolnym urzędzie na terenie Polski), dopisać się jednorazowo na najbliższe wybory (formularz „zmiana miejsca głosowania”) lub dopisać się na stałe do rejestru wyborców (formularz „ujęcie w stałym obwodzie głosowania” - dopisanie na stałe do rejestru wyborców poprzedza postępowanie sprawdzające, czy osoba faktycznie mieszka na stałe pod danym adresem). To samo dotyczy osób, które posiadają meldunek stały w innej miejscowości, a w czasie wyborów będą w Bielawie. Termin składania wniosków o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania oraz dopisywania do spisu wyborców mija 12 października. Osoby posiadające profil zaufany mogą w bardzo łatwy sposób dopisać się do spisu wyborców przez Internet https://www.gov.pl/web/gov/zmien-miejsce-glosowania.

Z kolei osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź wyborcy którzy w dniu wyborów ukończą 60 lat mogą głosować korespondencyjnie bądź przez pełnomocnika. Chęć głosowania korespondencyjnego zgłasza się komisarzowi wyborczemu (Krajowe Biuro Wyborcze, ul. Adama Pługa 12, Wałbrzych, tel 74 665 65 10). Termin zgłaszania chęci głosowania korespondencyjnego mija 2 października, natomiast głosowania przez pełnomocnika 6 października.

Szczegółowe informacje oraz wszelkie drugi znajdują się na stronie BIP urzędu ( https://bielawa.finn.pl/ ) w zakładce WYBORY 2023.

wybory2023
wybory2023
Bielawa 2022