Ułatwienia dostępu

4.VIII.2023 r. do Urzędu Miejskiego w Bielawie wpłynęło pismo z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z informacją o dofinansowaniu modernizacji bielawskiego zasobu mieszkaniowego.

Złożony przez Gminę Bielawa wniosek został oceniony pozytywnie i w efekcie wybrany do dofinansowania kwotą 342.353,87 zł. Środki BGK stanowić będą aż 80 % wartości zadania oszacowanego na 427.942,34 zł. 

Dzięki pozyskanej dotacji, kompleksowo zmodernizowane zostaną 2 lokale o łącznej pow. 104,87 m2, znajdujące się w budynku wielorodzinnym, położonym w Bielawie przy ul. Brzeżnej 13. Roboty budowlane obejmować będą renowację ścian, tynków, podłóg, izolacji, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, budowę przewodów powietrzno-spalinowych, montaż c.o. Oznacza to, że lokale będą wykończone „pod klucz” i gotowe do zamieszkania. 
Realizacja inwestycji rozpocznie się w III kwartale bieżącego roku, a zakończy do 31.XII.2023 r. 

Działanie to jest zgodne z kierunkiem działania 5.3. Poprawa warunków życia mieszkańców Bielawy cel b) Modernizacja istniejących budynków mieszkalnych, zapisanych w Strategii Rozwoju Bielawy na lata 2022 - 2030.

Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Brzeżnej
Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Brzeżnej
Bielawa 2022