Ułatwienia dostępu

22.IX.2023 r., do Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie wpłynęło pismo z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z informacją o przyznaniu 132.999,24 zł dofinansowania do termomodernizacji budynku wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. Wolności 131 A, którego 100 % właścicielem jest Gmina Bielawa.


W ramach inwestycji zaplanowano: 

- docieplenie ścian zewnętrznych 
- nowe elewacje ‍
- wymianę obróbek blacharskich 


Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 221.665,40 zł, co oznacza, że dotacja pokryje 60 % kosztów. Roboty budowlane zostały wykonane w I półroczu bieżącego roku, a obecnie przyznana dotacja pozwoli zmniejszyć zaangażowanie środków własnych Gminy w to przedsięwzięcie. 

Co ważne przeprowadzona termomodernizacja pozwoli na zmniejszenie rocznego zapotrzebowania budynku na energię aż o 41,48 %. 

Działanie to jest zgodne z kierunkiem działania 5.3. "Poprawa warunków życia mieszkańców Bielawy"- celem A. "Modernizacja zasobów komunalnych", zapisanym w Strategii Rozwoju Bielawy na lata 2022 - 2030. 


Jesteśmy świadomi, że to ciągle tylko "kropla w morzu potrzeb remontowych" bielawskich zasobów mieszkaniowych, jednak MZBM Sp. z.o.o., która jest zarządcą większości bielawskich wspólnot, nie zamierza na tym poprzestać. Kolejne wnioski o dotację będą składane jeszcze w tym roku.

Budynek, który zostanie poddany termomodernizacji
Budynek, który zostanie poddany termomodernizacji
Bielawa 2022