Ułatwienia dostępu

Główny Urząd Statystyczny zaprasza do udziału w badaniu „Koniunktura w rolnictwie AK – R” Szczegóły na zamieszczonych materiałach informacyjnych.

Ulotka informacyjna
Ulotka informacyjna

 

Główny

Urząd Statystyczny

Zapraszamy do udziału w badaniu

Koniunktura w rolnictwie AK-R

Z badania dowiesz się:

Jakie mamy powierzchnie gruntów i jakie osoby kierują

gospodarstwem rolnym • Jakie rodzaje produkcji roślinnej i zwierzęcej dominują w naszym kraju

Jakie zmiany zachodzą w produkcji roślinnej i zwierzęcej • Jak rolnicy oceniają sytuację gospodarstwa rolnego • Jakie są prognozy sytuacji w gospodarstwach rolnych

Ważne!!!

Badanie przeprowadzane jest dwa razy do roku. Badanie realizowane w lipcu bieżącego roku dotyczy półrocza bieżącego roku. Badanie realizowane w styczniu 2023 roku dotyczy II półrocza roku poprzedniego. w terminie 15-19.07.2022 r. oraz 13-16.01.2023 r. można dokonać samospisu na stronie internetowej GUS stat.gov.pl W terminie 20-29.07.2022 r. oraz 17-31.01.2023 r. badanie przeprowadzą ankieterzy statystyczni w wywiadzie telefonicznym. W przypadku wątpliwości mogą Państwo potwierdzić tożsamość ankietera dzwoniąc do Urzędu Statystycznego lub na numer infolinii statystycznej 22 279 99 99.

Uzyskane informacje są anonimowe, a publikowane dane obejmują wyłącznie zbiorcze wyniki badania.

stat.gov.pl

Ulotka informacyjna
Ulotka informacyjna
Ulotka informacyjna
Ulotka informacyjna

GUS BADANIE KONIUNKTURY W GOSPODARSTWIE ROLNYM (AK-R)

Zakres zbieranych informacji:

Termin badania: Dwa razy w roku. Badanie realizowane w lipcu 2022 r. dotyczy półrocza bieżącego roku. Badanie realizowane w styczniu 2023 r. dotyczyć będzie II półrocza roku poprzedniego.

Metoda badania:

portal sprawozdawczy GUS wywiad telefoniczny

informacje ogólne o gospodarstwie rolnym i osobie kierującej gospodarstwem, rodzaje produkcji roślinnej oraz sprzedaż produktów rolnych, rodzaje produktów zwierzęcych oraz ich sprzedaż, ocena sytuacji gospodarstwa rolnego (ocena ogólnej sytuacji gospodarczej, popyt na produkty rolne, opłacalność produkcji rolniczej, źródła finansowana oraz wydatki inwestycyjne a także czynniki sprzyjające rozwojowi gospodarstwa oraz ograniczające

rozwój gospodarstw), ✓ prognoza sytuacji gospodarstwa

rolnego(prognoza ogólnej sytuacji gospodarstwa, opłacalności produkcji rolniczej oraz wydatków inwestycyj

Dane osobowe zebrane w badaniach: 1) są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 2) są objęte tajemnicą statystyczną na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, a za naruszenie tajemnicy grozi odpowiedzialność karna określona w art. 54 i 55 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

nych).

Tożsamość ankietera: Tożsamość teleankietera można sprawdzić dzwoniąc na numer infolinii GUS: 22 279 99 99

Gdzie można znaleźć wyniki badań: Wyniki badań ankietowych publikowane są w wydawanych przez Główny Urząd Statystyczny oraz urzędy statystyczne w rocznikach statystycznych i publikacjach tematycznych. Pełny wykaz tytułów publikacji dostępny jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego oraz stronie Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze.

stat.gov.pl | zielonagora.stat.gov.pl


Do pobrania:


ULOTKA INFORMACYJNA 1 - plik pdf. (973KB)

ULOTKA INFORMACYJNA 2 - plik pdf. (2 480 KB)

Bielawa 2022