Ułatwienia dostępu

15 grudnia 2021 r. zakończono realizację II etapu przebudowy ul. Wysokiej. W ramach robót budowlanych dotychczasowa droga gruntowa zmieniła się w pełnoprawną drogę gminną o szerokości 5,5 m. Wykonana ona została z kostki betonowej i wyposażona w infrastrukturę towarzyszącą tj. oświetlenie, kanalizację deszczową oraz chodnik o szerokości 1,5 - 2,0 m.


Całkowita wartość zadania zamknęła się kwotą 450.000 zł. Co ważne Gminie Bielawa udało się pozyskać na ten cel 50 % dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Oznacza to, że do kasy miejskiej trafiło z budżetu państwa aż 225.000 zł.
Wykonawcą robót była firma AS-BUD Sp. z o.o. z Bielawy.

Przypominamy, że w roku 2019 zrealizowany został I etap przedmiotowej inwestycji. Wartość nakładów wyniosła wówczas 560.832 zł, z czego 50 % środków tj. 280.416 zł pochodziło z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Radykalna zmiana parametrów użytkowych wspomnianej drogi ma związek z realizowaną strategią poprawiania jakości ciągów komunikacyjnych prowadzących do głównej atrakcji turystycznej Bielawy, jakim jest Camping Sudety.

Działanie to jest także zgodne z celem strategicznym nr 10 - "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury komunalnej jako niezbędny element rozwoju Bielawy", zapisanym w Strategii Rozwoju Bielawy.

Ulica Wysoka
Ulica Wysoka
Ulica Wysoka
Ulica Wysoka
Bielawa 2022